Cagliero 11

A Szalézi Missziós Bizottság hírlevele magyarul

— —

 • Szalézi gondolatok Szent Józsefről
  Kedves Szalézi Missziós Önkéntesek! Szent Józsefnek, a Társaságunk pártfogójának szentelt évben vagyunk. Az újév kezdetén szent József személyére összpontosítva figyeljünk az ő csendes beszédére.   A munkások védőszentje, az álom embere, Jézus nevelője, Szent József tulajdonságai felfedezhetőek Bosco szent János atyánkban is. Küldöm a Szent Józsefről szóló szalézi gondolatokat. http://salesianmissions.hu/voluntary/wp-content/uploads/2021/01/Szent-Jozsef.pdf Kegyelemben gazdag új évet kívánok! Don
 • Cagliero 11 – 2020 december – sz. 109
  A karácsony üzenete: Krisztus. Karácsony nem lehet Jézus Krisztus nélkül! A karácsony ünnepe családi ünnep, amelyet családban, közösségekben, intézményekben, különösen a plébániákon ünnepeljünk! A szalézi család nemcsak intézményekből áll, hanem a Krisztushívők közösségeiből álló plébániákból is. Mi mindnyájan valamilyen plébániához kötődő közösséghez tartozunk. A plébánia saját lelkipásztora, a plébános azért tesz sokat, hogy valódi közösség épüljön az
 • Cagliero 11 – 2018 január – sz. 109
  Kedves Önkéntesek! A január hónap a szaléziak hónapja, most első alkalommal ünnepelhetjük Boldog Titus Zeman szalézi atyát január 8-án, aki a kommunista diktatúra alatt szalézi kispapokat segített külföldre, ezzel megadva nekik a lehetőséget, hogy elköteleződhessenek az Úrnak. Kérhetjük a hivatások vértanújának közbenjárását az új hivatásokért. Boldog Luigi Variara a leprások apostola (emléknapja január 15-én), aki Don
 • Cagliero 11 – 2017 december sz. 108
  Kedves Önkéntesek!Szeplőtelen Szűz Mária ünnepén, az oratórium (szalézi misszió) születésének évfordulója alkalmából küldöm a misszió hírlevelét.Kétféle jubileumra készülünk. Gratulálunk a szalézi nővéreknek, akik az első missziós expedíciójuk 140. évfordulóját ünneplik. 2019. októberére pedig Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapot hirdetett XV. Benedek pápa „Maximum illud” kezdetű apostoli levelének centenáriumára.  „Legyünk állandóan missziós állapotban. Lépjünk túl a nemzeti határokon bölcsességgel, prófétai bátorsággal
 • Cagliero 11 – 2017 november – sz. 107
  Ferenc pápa állandóan meglepetéssel szolgál számunkra.Október 15-én vasárnap az Angelus előtt a következőket jelentette be: „A püspöki szinódus különleges gyűlését hívom össze a Pan-Amazóniai régió ügyében, ezzel teljesítve Latin -Amerika több püspöki konferenciájának, valamint sok lelkipásztornak és a világ más részeiből származó hívőknek az óhaját. Rómában fogjuk tartani 2019 októberében. Ennek a gyűlésnek a fő
 • Cagliero 11 – 2017 október – Sz. 106
  A fiatalok a misszió reménysége. Jézus személye és az általa meghirdetett örömhír továbbra is számos fiatalt igéz meg. Ők olyan utakat keresnek, melyeket bátran megjárhatnak az emberiség szolgálatára kész szív lendületével. El kell ismerni, hogy a közösségi kapcsolatok és az elkötelezettség aktuális válsága közepette sok az olyan fiatal, aki felajánlja szolidáris segítségét a világ bajaiban,